محل تبلیغات شما

واحد شمارش رج فرش چیست ؟

اگر نمی دانید rdquo; رج فرش چیست rdquo; باید به شما بگوییم که شمارش رج در فرشshy;های ایران متنوع و گوناگون هستند و هر شهر و منطقه نام و اصطلاح مخصوص خود را دارند. واحد شمارش رج در فرشshy;های کاشان ldquo;خانهrdquo; نام دارد. به هر 10 گره و رج که کنار هم زده میshy;شوند، یک خانه گفته میshy;شود که برای مثال یک فرش 6 متری را 1040 خانه میshy;گویند که نشانگر کیفیت و تراکم بافت آن میshy;باشد. البته سبک فرش کاشان به این نحو است که معمولا در 30 تا 35 رج بافته میshy;شود و ماهیتا بافت و گره آن با فرشshy;هایی با رج بالا، مانند تبریز و اصفهان تفاوت میshy;کند. در اینshy;جا بیان نکته ظریفی خالی از لطف نیست. در شمارش خانهshy;های فرش کاشان، معمولا تعداد خانهshy;های نصف عرض فرش را لحاظ میshy;کنند. یعنی از یک سمت تا وسط فرش را شمارش میshy;کنند و میshy;گویند این فرش 540 خانه است. که شمارش تمام آن 1080 خانه خواهد بود. فرش کاشان در مقیاس 6 متری و 9 متری معمولا بین 48 تا 56 خانه است که هر چه تعداد این خانه shy;ها بیشتر باشد کیفیت فرش دستباف نیز بالاتر و بهتر است.

واحد شمارش رج در فرشshy;های تبریز، همان رج میshy;باشد. البته در برخی از نقاط غربی کشور از واحد ldquo;قبالrdquo; که معادل چهاردهshy;هزار گره میshy;باشد، استفاده میshy;کنند که اجرت بافنده را نیز با همین واحد محاسبه میshy;کنند. یعنی اگر فرشی دارای 10 قبال باشد، یعنی 140 هزار گره را در خود جای داده است.

واحد شمارش رج در فرشshy; های اصفهان، خفت میshy;باشد. به هر 100 گرهshy;ایی که در کنار یکدیگر زده میshy;شوند، یک خفت میshy;گویند و برای اینshy;که بتوانند این خفتshy;ها را راحت بشمارند، هر 100 تار یکی، یک نخ رنگی در تار و چله عبور میshy;دهند تا بیننده به راحتی بتواند با شمارش نخshy;های رنگی به تعداد رجshy;های فرش پی ببرد. مثلا اگر فرشی 10 خفت داشته باشد، یعنی 1000 گره در هر ردیف دارد که هم بیانگر کیفیت فرش خواهد بود و هم نشانه زحمتی است که بافنده برای بافت آن متقبل شده است. در بعضی از موارد اجرت بافنده را نیز از روی همین تعداد گرهshy;ایی که برای بافت فرش زده، محاسبه میshy;کنند. البته در بعضی از موارد دیده شده که بافنده هر 98 خانه و یا کمshy;تر نخ رنگی تار را عبور داده. اینshy;کار تقلب و خیانت در کار میshy;باشد که بالطبع اثرات منفی خود را در پی دارد ولی اصلا این کار عمومیت ندارد.

rdquo; مقاط rdquo; چیست ؟

واحد شمارش رج در فرشshy;های مشهدی، مقاط نام دارد. مقاط نیز یک واحد شمارش رج و گره میshy;باشد. به هر دوازده هزار گره، یک مقاط میshy;گویند. برای محاسبه مقاط، تعداد گرهshy;های یک رج را محاسبه و در تعداد کل رجshy;ها ضرب میshy;کنیم و عدد حاصله را بر 12000 تقسیم میshy;کنیم. عدد حاصله تعداد مقاط یک فرش میshy;باشد که هزینه و اجرت بافت بافنده نیز از همین روش محاسبه میshy;گردد. هر چه تعداد مقاط یک فرش بیشتر باشد، یعنی تعداد گره آن بیشتر و زحمت و زمانیshy;که بافنده برای آن صرف کرده است بیشتر و در نتیجه هزینه تمام شده آن نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. برای مثال یک فرش 6 متری (2*3) دارای 50 رج، در هر رج خود دارای 1428 گره میshy;باشد. (البته این عدد به شرط آن است که عرض فرش دقیقا 200 سانتیshy;متر باشد) یعنی اگر در هر 7 سانتیshy;متر دارای 50 گره باشد، در 200 سانتیshy;متر دارای 1428 گره خواهد بود. این فرش در طول خود نیز اگر 300 سانتیshy;متر باشد، دارای 2142 گره میshy;باشد. حاصل ضرب این دو عدد در یکدیگر معادل 3.058.776 گره خواهد شد که با تقسیم این عدد بر عدد 12000، تعداد مقاط فرش به دست میshy;آید. این فرش دارای 255 مقاط میshy;باشد.

rdquo; لا rdquo; چیست؟

بر خلاف تمام فرشshy; های ایرانیکه از واحد رج (به اشکال گوناگون مانند خفت و خانه و . . .)در بیان کیفیت آن استفاده میshy;کنند، در فرش نائین از عنوانی به نام ldquo;لاrdquo; استفاده میshy;شود.

واحدی است برای بررسی کردن کیفیت نخshy;های تار و عمودی فرش. فرش نائین نیز مانند سایر فرشshy;های دیگر، از گره و رج شکل گرفته است ولی واحد اندازهshy;گیری و سنجش کیفیت آن رج نیست. کیفیت نخ تار در فرش نائین، بیانگر کیفیت و مرغوبیت آن میshy;باشد. برای سنجش میزان کیفیت فرش نائین، یکی از نخshy;های تار را باز میshy;کنند و آنshy;را بر خلاف جهت تابیده شدن، باز میshy;کنند. امکان دارد که 3 رشته نخ که هر کدام از 3لا تشکیل شده باشد، نخ تار را شکل دهند. در اصطلاح به این فرش 9 لا میshy;گویند. اگر نخ تاری را که باز میshy;کنیم از دو رشته نخ 3لا تشکیل شده باشد، به آن 6لا میshy;گوییم. هر چه تعداد لای نخshy;ها کمshy;تر باشد، به علت نازک شدن تار و به طبع آن زیاد شدن گرهshy;های فرش، کیفیت فرش بالاتر میshy;رود. تعداد لای کمshy;تر، نشانه مرغوبیت بیشتر فرش میshy;باشد. که هزینه تولید و بافت آن نیز بیشتر و به همان نسبت کیفیت آن نیز بالاتر میshy;رود.

برای اطلاعات بیشتر به سایت قالیخان مراجعه کنید .

بایدها و نبایدهای شستن فرش دستباف در منزل

ویژگی های یک فرش دستباف خوب و با کیفیت

درباره فرش دستباف و ویژگی های آن بیشتر بدانید

میshy ,فرش ,رج ,های ,گره ,شمارش ,میshy باشد ,فرشshy های ,میshy کنند ,شمارش رج ,واحد شمارش

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی